Wirtualna Kasa - informacje


Od 1 października 2013 wszystkie opłaty za egzaminy ECDL wnoszone są wyłącznie poprzez systemy elektroniczne. Wpłaty bezpośrednio na konto PTI oraz potwierdzenia przelewów nie będą akceptowane przez egzaminatorów jako dowód opłaty za egzamin. Wirtualna Kasa obsługuje wyłącznie wpłaty klientów indywidualnych, procedura dla kontrahentów organizaujących egzaminy grupowe do pobrania tutaj.

Wirtualna Kasa jest miejscem w którym można dokonać opłaty za egzaminy: ECDL, EUCIP Core, e-Citizen oraz EPP.

Płatność jest realizowana przez system on-line, co nie oznacza jednak że trzeba posiadać konto w banku internetowym lub kartę płatniczą. Jedną z opcji do wyboru w Wirtualnej Kasie jest płatność przelewem tradycyjnym. Wpłacający otrzymuje wówczas druk przelewu, który może opłacić w dowolnym miejscu (poczta, okienko kasowe, bank, …)

Wirtualna Kasa realizuje wszystkie płatności w sposób elektroniczny, a jako potwierdzenie wpłacający otrzymuje elektroniczny kupon na wybrany egzamin oraz fakturę VAT. Kupon uprawnia dowolną osobę (okaziciela) do jednokrotnego przystąpienia do egzaminu ECDL, EUCIP, EPP, e-Citizen. Kupon w formie wydrukowanej lub elektronicznej musi zostać przekazany egzaminatorowi przed egzaminem. Dzięki niemu egzaminator wie jaki egzamin ma uruchomić dla zdającego.

Najważniejsze zasady związane z opłatami:

 1. Każda wpłata dotyczy tylko jednego konkretnego egzaminu jaki jest wybierany przez wpłacającego, a wydany do niej kupon może być wykorzystany tylko na taki egzamin.
 2. Kupon jest ważny przez okres sześciu miesięcy od daty wystawienia, a wystawiany jest w momencie zakończenia wpłaty.
 3. Płatności można dokonywać za pośrednictwem wielu banków w trybie on-line, poprzez kartę płatniczą/kredytową lub przelew tradycyjny. W przypadku dwóch ostatnich opcji czas pomiędzy dokonaniem wpłaty a wydaniem kuponu może się wydłużyć do 3 dni roboczych.
 4. Przed rozpoczęciem płatności na ekranie jest wyświetlany identyfikator wpłaty oraz hasło, należy je zapisać ponieważ pozwalają one na monitorowanie wpłaty i składanie ew. reklamacji.
 5. Sama płatność jest obsługiwana przez firmę PayU partnera PTI. W pierwszych krokach na stronie Wirtualnej Kasy wpłacający wybiera egzamin ECDL, EUCIP, EPP, e-Citizen oraz podaje swoje dane, następnie przenoszony jest do serwisu PayU w celu wykonania płatności.
 6. Wpłacający(a) może przekazać kupon dowolnej osobie, która może opłacić nim egzamin (pod warunkiem zgodności ew. uprawnień do zniżki)

Procedura realizacji wpłaty:

 1. wskazanie rodzaju opłaty egzaminacyjnej (ulgowa/pełna),
 2. wybór egzaminu,
 3. wprowadzenie danych osobowych wpłacającego,
 4. wprowadzenie danych do wystawienia faktury VAT,
 5. podsumowanie i wyświetlenie identyfikatora płatności oraz hasła,
 6. przeniesienie do serwisu PayU w celu przeprowadzenia transakcji wpłaty,
 7. informacja o zakończeniu realizacji wpłaty, oczekiwanie na fizyczne odebranie płatności,
 8. (po odebraniu wpłaty) przesłanie na adres e-mail podany w pkt 3 kuponu na egzamin oraz faktury VAT.

Za mało informacji? Przeczytaj więcej.