Zakup produktu ICDL (ECDL) / EUCIP


WAŻNA INFORMACJA
Kupon musi zostać wykorzystany w okresie 6 miesięcy od daty zakupu.

Krok 1 - wybierz rodzaj opłaty

Opłata dla wszystkich zdających nie posiadających uprawnień do zniżek.

Opłaty ulgowe przysługują uczniom oraz studentom wszystkich typów studiów, w wieku poniżej 26 lat, posiadającym odpowiednie legitymacje, a także emerytom 60+ posiadającym legitymację emerycką. Wybierając stawkę ulgową pamiętaj aby zabrać ze sobą dokument uprawniający do zniżki na egzamin.

Opłaty ulgowe Klasa z ICDL (ECDL) przysługują uczniom z klas, których szkoła przystąpiła do programu Klasa z ICDL (ECDL). Tego typu kupony mogą być realizowane tylko w laboratoriach, znajdujących się w szkołach uczestniczących w programie.

Opłaty za szkolenie na egzaminatora przeznaczone są dla osób, które spełniają warunki otrzymania uprawnień egzaminatora oraz zapisały się i mają zaplanowany termin szkolenia.