Sprawdzenie statusu transakcji

W tym miejscu możesz sprawdzić jaki jest aktualny status Twojej wpłaty.

Sprawdzienie wpłaty wymaga podania numeru identyfikacyjnego wpłaty oraz hasła które zostały wyświetlone przed rozpoczęciem płatności.
Identyfikator płatności:
Hasło płatności: